2013, സെപ്റ്റംബർ 1, ഞായറാഴ്‌ച

മുഖം മൂടിഎനിക്കൊരു മുഖം മൂടി വേണം
പലതും പറയാന്‍ പിന്നെ ഒടുവില്‍
ഓടിച്ചെന്നു ഒളിച്ചിരിക്കാന്‍ -
ഞാന്‍ അല്ലായെന്ന് നിങ്ങളറിയാന്‍
എന്നെ സ്വയം വിശ്വസിപ്പിക്കാന്‍
ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍ പുകഴ്പാടാതെ
മരിച്ചവരെ കൊട്ടി ഘോഷിച്ചവരെ
പുറം കാലില്‍ തട്ടിയെറിഞ്ഞീടാന്‍
വലിച്ചു കീറിയ മാനം ഒരു തുണി
കൊണ്ട് മൂടി അവളുടെ കയ്യിലൊരു
കഠാര കൊടുത്തു കൊല്ലിക്കുവാന്‍
ബാല്യം തിരിച്ചറിയാതെ നീതിയെ
മറന്നൊരു പീഡനം നടത്തിയവനെ
വെട്ടിക്കീറുവാന്‍ പിന്നെ ജീവന്‍റെ
നേരു കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാന്‍
പലതും പറയുവാന്‍ പറഞ്ഞതാരെന്നു
പറയാതെ മുഖം മറക്കുവാന്‍
എനിക്കൊരു മുഖം മൂടി വേണം
എന്നെ എനിക്ക് മറക്കുവാന്‍
പിന്നെ എന്നെ എനിക്ക് മറയ്ക്കുവാന്‍ 

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

വന്നതല്ലേ വല്ലതുമൊന്ന് എഴുതീട്ട്‌ പോക്കൂടെ ...ചിലപ്പോള്‍ ഞാന്‍ നന്നായേക്കും ...